Social Help Care B.V. biedt professionele hulp in de eigen, vertrouwde, huiselijke omgeving met respect voor de thuissituatie en in nauw overleg met de cliënt. Social Help Care B.V. kan door haar flexibele werkwijze in vrijwel iedere situatie een passende oplossing bieden.

 

Wat zijn de kosten?

 

 

 

Nacht en 24-uurs zorg kan al dan niet gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar en/of het Zorgkantoor. Kijk voor meer informatie bij Financieringsvormen.

 

 

Wat is Nacht- en 24-uurszorg?

 

 

 

 

Nacht- en 24-uurszorg kan worden ingezet bij cliënten die niet meer zelfstandig of alleen thuis kunnen of willen blijven wonen. Zo kan intensieve thuiszorg een uitkomst zijn bij bijvoorbeeld terminale cliënten of cliënten met dementie en andere psychogeriatrische problemen. 
Verder kunnen wij u helpen in de periode dat u op een wachtlijst staat voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

 

 

Wie komt er bij u thuis?

 

Onze gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden zorgen ervoor dat u ’s nachts niet alleen bent. Ze blijven bij u slapen of waken.
Bij de inzet van 24-uurszorg is er continue zorg aanwezig. De verpleegkundigen en verzorgenden blijven meerdere dagen bij u thuis en dragen zorg voor alle persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken.
Onze medewerkers beschikken over een verklaring omtrent gedrag, zijn geschoold en zeer betrokken. Met een klein team zorgen we voor de gewenste zorg op maat.

 

 

Hoe kunt u hulp aanvragen?

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via

of ons contactformulier invullen. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met u op. U kunt ook mailen naar thuiszorg@socialhelpcare.nl

 

DIRECT ZORG AANVRAGEN