Palliatieve Zorg:

Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen, die in de laatste fase van hun leven, zorg willen volgens hun eigen behoefte en wensen. Zorg zoals u het ziet en wilt. 

Particuliere Thuiszorg:

Reguliere thuiszorg is niet altijd toereikend. Vandaar dat er veelal voor een combinatie van beide, particuliere/reguliere thuiszorg, wordt gekozen. Dit houdt in dat u bepaalt welke zorg u nodig heeft en wat u wenst te ontvangen.

Zorg als Overbrugging:

Heeft u voorkeur voor een zorginstelling, maar staat u op een wachtlijst? Social Help Care levert tijdelijke zorg op elk gewenst moment. Tevens zorgen wij ervoor dat er nauw contact is met uw contactpersoon bij de zorginstelling.

Thuiszorg:

Alle zorg die buiten ziekenhuizen en instelling valt, zodat u langer thuis kunt blijven wonen of de kwaliteit van leven kan bevorderen:

Alfa hulp

Begeleiding

ADL

Ondersteuning

Verzorging 

Verpleging