Klachtenreglement

Social Help Care heeft als zorginstelling te maken met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet staat wat goede zorg precies is en hoe wij een goede kwaliteit zorg leveren. Soms gaat er wel eens iets mis. In het document hieronder "klagen, hoe doet u dat?" staat beschreven wat u het beste kunt doen wanneer u een klacht heeft. 

 

Klachtenfunctionaris

Social Help Care moet als zorgaanbieder een onafhankelijke  klachtenfunctionaris  hebben waar cliënten terecht kunnen met klachten. Als de klachtenfunctionaris het probleem niet kan oplossen, kan de cliënt naar een onafhankelijke geschillencommissie gaan. Social Help Care is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Geweld melden

Wij van Social Help Care zijn verplicht om geweld te melden als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen. Wij melden dit bij de Inspectie Gezondheidszorg. Ontslaan wij een medewerker voor ernstig disfunctioneren? Dan melden wij dit ook  .

Afspraken met onze medewerkers

Wij van Social Help Care hebben als zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor ons werken. In de overeenkomst staan de eisen waaraan de zorgverlener moet voldoen. Wij zijn verplicht het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker te controleren. Door bijvoorbeeld het  BIG-register   te checken of een  VOG  aan onze nieuwe medewerker vragen.

Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders zoals zorginstellingen en zelfstandigen in de zorg (zzp’ers). De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en voor aanbieders van cosmetische behandelingen.

Kwaliteitseisen zorginstellingen

Alle instellingen die zorg verlenen moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dat staat niet alleen in de Wkkgz, maar bijvoorbeeld ook in de in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wet BIG.

Meer informatie? Neem contact met ons op:

  Onze experts zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.