Waarborgen van Kwaliteit

De zorg die wij van Social Help Care geven voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen

 

  • Wij zorgen voor deskundig personeel. Sommige zorgverleners moeten in het BIG-register staan om hun werk te mogen doen mocht dit het geval zijn dan dragen wij daar zorg voor.
  • Wij controleren of een nieuwe medewerker in het verleden geen ernstig fouten heeft gemaakt. Dit doen we door het waarschuwingsregister Zorg & Welzijn te controleren. Tevens wordt er VOG aangevraagd voor al onze medewerkers.
  • Wij maken een zorgplan samen met de cliënt waarin de ondersteuningsbehoefte van de zorgvrager centraal staat. Hierin staan afspraken over de zorg en ondersteuning. Dit plan bespreken wij minstens 1 keer per jaar met de cliënt. 
  • Social Help Care heeft een cliëntenraad die mee kunnen praten over het beleid in de organisatie.
  • Social Help Care levert verantwoorde zorg. Dat wil zeggen dat er goede zorg geleverd wordt, die in elk geval doeltreffend, doelmatig, veilig en patiëntgericht die is afgestemd op reële behoeften van de cliënt.
  • Social Help Care heeft een klachtenfunctionaris en de cliënten zijn aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.
  • Social Help Care moet ieder jaar verantwoording afleggen over wat wij doen en hoe Social Help Care de zorg organiseert.
  • Onze medewerkers kunnen incidenten melden en er van leren.

 

Contact