Privacyreglement

Social Help Care hecht veel waarde aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om uw naam en adresgegevens, maar ook om gegevens over uw gezondheid. Het privacybeleid van Social Help Care B.V.  is er op gericht om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en verkrijgen zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. Hierbij houdt Social Help care B.V. zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanvullende wetgeving hieraan stelt.

 

Om u goed te informeren over het verwerken van uw gegevens en de rechten die u heeft ten aanzien van deze gegevens en de verplichtingen die Social Help Care B.V.  als verwerker van deze gegevens heeft, zijn een aantal documenten opgesteld, namelijk:

 

Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Social Help Care B.V. Social Help Care B.V.  is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop websites van derden die via de site van Social Help Care B.V.  door middel van links te bereiken zijn, met uw (persoons)gegevens omgaan.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer iemand denkt dat zijn/haar persoonsgegevens op een manier worden verwerkt die in strijd is met de privacywet, kan  deze een  privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie? Neem contact met ons op:

  Onze experts zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.