Verpleging & Verzorging

Onder verpleegkundige zorg valt onder andere: wondzorg, zwachtelen, injecteren, katheteriseren en blaasspoelingen, stomazorg en zorg voor infusen zoals morfinepompen of vocht/antibiotica infusen.

Onder verzorging valt onder andere: hulp bij wassen en aankleden, hulp bij uitkleden, hulp bij toiletgang, verzorgen van eten en drinken, steunkousen aantrekken en toezien op medicatie inname.

Afwijkende zorgvragen zijn in overleg altijd mogelijk.

 

Wie komt er bij u thuis?

Bij Social Help Care B.V. werken deskundige verzorgenden en verpleegkundigen die u kunnen ondersteunen bij de gewenste/noodzakelijke zorg.
Onze BIG geregistreerde verpleegkundigen kunnen alle verpleegkundige handelingen thuis bieden.

Onze medewerkers beschikken over een verklaring omtrent gedrag, zijn geschoold en zeer betrokken. Met een klein team zorgen we voor de gewenste zorg op maat.

 

Contact